Uittreksel van de Algemene Voorwaarden van Verkoop

De huur van een accommodatie of een kampeerplaats houdt in dat de huurder in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van de reservering en dat hij zonder enig voorbehoud alle interne regels goedkeurt.

Elk gezin moet via een contract zijn ingeschreven en de rechten die uit dit contract voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Dit verhuur is een "tijdelijk" verhuur.

De gepubliceerde tarieven of informatie in deze brochure zijn onderhevig aan drukfouten of weglatingen (teksten en foto's zijn niet bindend). Alleen de prijzen op uw rekening zijn contractueel.

De prijzen in de brochure zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW (volgens de BTW-koers die van kracht was op 01/12/16). De bij de reservering overeengekomen prijs is inclusief BTW. Het contractuel bedrag is onderhevig aan veranderingen volgens de wettelijke en reglementaire beperkingen, "wanneer wijzigingen plaatsvinden in de toepasselijke belastingtarieven tussen het moment van de boeking en de datum van betaling van het saldo."

Het bedrag van de toeristenbelasting varieert van gemeente tot gemeente en stemt overeen met het bedrag dat tijdens de periode van het verblijf geldt (in 2017 worden mogelijke wijzigingen verwacht).

De Sandaya campings weigeren toegang tot gezinnen met een hoger aantal deelnemers als de capaciteit van de gehuurde accommodatie (baby en kinderen inbegrepen). Minderjarigen die niet vergezeld van hun ouders zullen binnen de Sandaya campings niet worden geaccepteerd.

Groepsreserveringen: Bij een boeking van meer dan 3 of accommodatie locaties door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, voor dezelfde datum van het verblijf wordt beschouwd als een groep. De aangeboden accommodaties en staanplaatsen op de Sandaya website zijn uitsluitend gericht aan individuele klanten.

Aanvragen voor groepsreserveringen moeten per E-mail worden aangevraagd via: vacances@sandaya.fr

Na overmaking van het voorschot ontvangt de huurder een reserveringsbevestiging. Indien u dit specifiek aanvraagt, wijst de verhuurder aan de huurder een nummer voor uw staanplaats toe. In de mate van beschikbaarheid houdt de verhuurder zoveel mogelijk rekening met de voorkeur van de huurder (toeslag van 30€ per verblijf) en wordt alles in het werk gesteld om het de huurder naar de zin te maken. Mocht de verhuurder toch geen gehoor aan de voorkeur van de huurder kunnen geven, dan wordt deze toeslag terugbetaald.

Het voorschot (30% van het bedrag van het verblijf) en de annuleringsoptie moeten zonder uitzondering bij het ondertekenen van het reserveringscontract worden overgemaakt. Ze zullen dan van het totaalbedrag van het verblijf worden afgetrokken. Bij elke reservering die minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum van het verblijf geschiedt, moet direct het volledige bedrag worden overgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden: Annuleren kan alleen schriftelijk door middel van een brief of een e-mail naar sc@sandaya.fr en geadresseerd aan de camping. De annuleringstermijnen gaan in op de datum waarop de aanvraag wordt ontvangen.

Wanneer u reserveert, wordt u de optie aangeboden om tegen betaling een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij een annulering op meer dan 30 dagen voor de voorziene aankomstdatum, behoudt de camping het voorschot en de dossierkosten.
Bij een annulering op minder dan 30 dagen voor aankomst, komt de volledige som van het verblijf aan de camping toe.

ANNULERINGSVERZEKERING:

Sandaya biedt u de mogelijkheid om in uw huurovereenkomst tegen betaling een annulerings- of onderbrekingsverzekering op te nemen. Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe om aan onze vakantiegangers het volledige bedrag van hun verblijf of een gedeelte ervan terug te storten. Indien een schadegeval onder de algemene voorwaarden van Gritchen Affinity valt (zie hiervoor de website www.sandaya.nl), dient u de verzekeraar binnen de 48 uur op de hoogte te brengen en hem alle nodige informatie en bewijsstukken te bezorgen.

De bijdrage voor de annuleringsoptie moet volledig worden betaald op het ogenblik van de reservering:

15 €/verblijf voor de staanplaatsen op de camping (maximaal 30 dagen).
4 €/dag voor de overige huur accommodaties.
Hoe annuleer ik mijn verblijf?

Annuleren is erg eenvoudig:
Meld in een brief of e-mail aan Sandaya (sc@sandaya.fr) dat u uw verblijf wil annuleren, uitstellen of onderbreken.

U kunt uw verblijf ook online annuleren of onderbreken via www.declare.fr.

U ontvangt binnen de 48 uur de terugbetaling.

Algemene voorwaarden annuleringsverzekering

De annulering van het verblijf is enkel ontvankelijk wanneer ze per aangetekende brief met ontvangstbewijs op zijn laatst drie dagen na de gebeurtenis die de annulering veroorzaakt wordt verzonden. Aan deze brief moeten ook de exacte en ontegensprekelijke documenten als bewijs toegevoegd worden. Alle bedragen die u heeft overgemaakt, worden teruggestort, met uitzondering van de bijdragen voor de annuleringsoptie.

Het restbedrag van het verblijf moet ten laatste 30 dagen voor de aankomstdatum worden betaald. Indien dit niet gebeurt, kan de reservering
worden geannuleerd.

AANKOMST / VERTREK:

Aankomst huuraccommodaties vanaf 16 uur, vertrek voor 10 uur.

Aankomst staanplaats vanaf 15 uur, vertrek vanaf 11 uur.
Wanneer een aankomst niet overeenkomt met de geregistreerde informatie op het reserveringsformulier kan de toegang tot de camping worden ontzegd en het verblijf worden geannuleerd: In dat geval behoudt de verhuurder de betalingen voor het verblijf als ook de bijdrage van de annuleringsoptie. "
Indien de huurder zich 24 uur na de voorziene datum van aankomst nog niet heeft aangemeld, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd. De verhuurder behoudt in dat geval het voorschot en de betaling van het verblijf.

Iedere huurder wordt geacht het interne campingreglement te respecteren. Het reglement hangt bij de receptie. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem op de camping verblijven.

Overtreding van dit duidelijk aangegeven interne reglement kan leiden tot de verwijdering van de huurder.

Indien de huurder de camping voor het einde van het verblijf verlaat, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd.
Bij een tijdelijke of seizoensgebonden sluiting van een of meerdere diensten naar aanleiding van een technisch, klimatologisch, administratief of wettelijk probleem, kan geen enkele terugbetaling of schadevergoeding worden gevorderd.

In elke cottage of kampeerwagen is zowel het nodige keuken- en eetgerei als het beddengoed aanwezig (met uitzondering van lakens en handdoeken). Bij aankomst ontvangt de huurder een inventaris. De huurder moet de inventaris nakijken en elke onregelmatigheid signaleren. Elke ontevredenheid over de netheid of de algemene toestand van de gehuurde accommodatie moet ten laatste 24 uur na aankomst worden doorgegeven zodat het probleem kan worden opgelost. Later dan 24 uur na de dag van aankomst, worden geen klachten meer aanvaard.

De huurder is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de cottage of de kampeerwagen. Aan het einde van zijn verblijf moet hij de cottage of kampeerwagen in perfecte staat van netheid achterlaten. Indien dit niet gebeurt, wordt een schoonmaakbedrag van 65€ van de garantie afgehouden.

Netheid: De ruimtes moeten schoon worden gehouden. Het is verboden afval buiten de containers te plaatsen. Twee waarschuwingen voor een vuile of slecht onderhouden accommodatie kan een reden zijn voor verwijdering van de huurder.

De huurder moet zelf voor de gepaste verzekering zorgen. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af bij diefstal, brand, slecht weer,... en bij een ongeval dat betrekking heeft op zijn wettelijke aansprakelijkheid.

Huisdieren zijn toegelaten op de campings (behalve en Cypsela Resort), mits de betaling van een toeslag op het ogenblik van de reservering. Ze moeten zonder uitzondering altijd aan de leiband blijven en moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (bijgewerkt inentingsboekje). De eigenaar moet ervoor zorgen dat zijn dier buiten de camping zijn behoeften doet. Zo niet, moet hij de uitwerpselen oprapen en in een vuilnisbak op de camping werpen. Het is verboden een dier alleen vastgebonden op een staanplaats of opgesloten in een wagen of accommodatie achter te laten. Honden die door de wetgever als gevaarlijk worden beschouwd (categorieën 1 en 2) worden niet aanvaard op de camping.

Klachten worden enkel in overweging genomen wanneer ze schriftelijk en tijdens het verblijf zijn opgesteld.

Bij een geschil zal de bevoegde rechterlijke instantie van de vestigingsplaats van de camping van toepassing zijn.

WAARBORG

Voor de gehuurde accommodaties wordt bij aankomst een garantie geëist van 300€. Ze wordt uiterlijk vijf dagen na het vertrek terugbetaald, nadat de inventaris is opgemaakt en eventuele vastgestelde schade en/of verdwenen voorwerpen van het bedrag zijn afgetrokken.
Voor staanplaatsen met afzonderlijke sanitaire voorzieningen, wordt bij aankomst een garantie geëist van 100€ per staanplaats. Dit bedrag wordt bij het vertrek bij de receptie aan de huurder terugbetaald.

BEELD:

U staat Sandaya en alle plaatsvervangers die Sandaya zou aanstellen toe om tijdens uw verblijf bij Sandaya foto’s of (film)opnames van u te maken en om de genoemde beelden, geluiden, film- en andere opnames op eender welke dragers te gebruiken (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van Sandaya waaronder Facebook, op het presentatie- en promotiemateriaal van Sandaya en in reisgidsen en toeristische gidsen). Deze toelating geldt zowel voor uzelf als voor uw medereizigers. Zij heeft slechts tot doel om de promotie en animatie van de vestigingen en de groep Sandaya te verzekeren en mag in geen geval schade toebrengen aan uw reputatie. Deze toelating wordt gratis verstrekt voor alle landen en blijft gedurende 5 jaar geldig.

INFORMATICA EN VRIJHEID:

De gegevens die u ons naar aanleiding van uw bestelling meedeelt, worden niet doorgegeven aan derden. Sandaya beschouwt deze gegevens als vertrouwelijke informatie. Zij worden slechts door de interne diensten van Sandaya gebruikt en uitsluitend om uw bestelling te verwerken en om de communicatie met de klanten van Sandaya te verbeteren en het dienstenaanbod op hun persoonlijke belangstellingsdomeinen af te stemmen. Conform de Wet op de Informatica en de Vrijheden van 6 januari 1978 hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om deze te laten rechtzetten of schrappen. U dient hiervoor slechts een aanvraag in te dienen door middel van een brief aan onderstaand adres waarin u uw naam, voornaam en adres vermeldt:

SANDAYA

Avenue Georges Frêche

34830 CLAPIERS

N° SIRET SAS SANDAYA : 524 027 455 0020

DEZE VOORWAARDEN GELDEN VOOR ALLE SANDAYA CAMPINGS