Optie Vrijheid: 100% flexibel annuleren*

Sandaya en Apprentis d'Auteuil

Sandaya steunt Apprentis d'Auteuil

Sinds 2020 zet Sandaya zich samen met Apprentis d’Auteuil in voor probleemjongeren en -gezinnen om samen oplossingen aan te dragen aan deze kwetsbare groep.

Deze inzet wordt verwezenlijkt door:

 • Integratie van jongeren door middel van leerbanen op de Sandaya-campings.
 • Ondersteuning van een plan ontwikkeld door Apprentis d'Auteuil voor sociaal-professionele integratie van probleemjongeren door middel van vorming:
  • via sponsoring, getuigenissen, interventies om de beroepen in de campingsector te presenteren enz., door de medewerkers van Sandaya.
  • via financiële hulp (terugstorting van de vormingsbelasting).
 • Gezinnen die worden begeleid door Apprentis d’Auteuil en niet altijd de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan, in staat te stellen om gebruik te maken van verblijven op Sandaya-campings.

Apprentis d’Auteuil: wie zijn dit?

De erkende instelling van algemeen nut Apprentis d’Auteuil zet zich al meer dan 150 jaar lang in voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen.

Kinderen beschermen, ouders ondersteunen in hun opvoedende rol, innoveren voor jongeren van uiteengevallen gezinnen of die voortijdig schoolverlaten om bij te dragen tot het succes van hun sociale en professionele integratie in de samenleving, dat zijn de voornaamste doelstellingen van Apprentis d’Auteuil.

De stichting past dit streven toe door persoonlijke begeleiding, die het traject van eenieder respecteert en gebaseerd is op welwillendheid en vertrouwen. 

Apprentis-auteuil_LOGO.jpg

De actie

De stichting Apprentis d’Auteuil is een veldspeler die meer dan 240 vestigingen en faciliteiten over heel Frankrijk bezit:

 • Kinderbescherming: de bescherming van kinderen betreft alle jongeren tussen 0 en 18 jaar die door de Kinderbescherming zijn geplaatst.
 • Opvoeding, schoolbezoek en strijd tegen schoolverlaten: een aangepaste pedagogie in combinatie met persoonlijke begeleiding vormt de sleutel tot een geslaagde schooltijd voor jongeren met leer- of gedragsproblemen.
 • Sociale en professionele integratie: middelen die jongeren in staat stellen om een eerste stap te doen naar autonomie en hun volwassenheid. Apprentis d'Auteuil verzorgt sociale residenties, tehuizen voor jonge arbeiders, opleidingen die samen met ondernemingen worden georganiseerd en begeleiding in het ondernemerschap.
 • Begeleiding van gezinnen: steun die de meest kwetsbare gezinnen in staat stelt om weer vertrouwen te krijgen in hun opvoedingsvermogen en onderlinge banden te smeden.