Verblijf 2022: grijp uw kans vóór 31/12! Meer weten?

RESERVERINGEN EN BETALINGEN

De reserveringen gebeuren telefonisch, via de post of via het internet op de website www.sandaya.nl. Elke reservering moet gepaard gaan met een betaling die het volgende omvat:

 • het voorschot dat overeenstemt met: 30% van de totale prijs van uw verblijf en van eventuele extra prestaties.

HET SALDO VAN HET VERBLIJF moet 30 dagen voor de aankomstdatum vereffend worden. Er wordt geen enkele korting verleend in geval van laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek.

In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de ‘Code de la Consommation’ (het Frans wetboek van consumentenrecht) delen we u mee dat de accommodatiediensten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode verstrekt moeten worden, niet onderhevig zijn aan het herroepingsrecht van 14 dagen.

TARIEVEN

De tarieven en inlichtingen die op onze website www.sandaya.nl staan, zijn de basistarieven zonder de optionele prestaties (niet-contractuele teksten en foto’s). De bij de reservering vastgestelde prijs is inclusief de geldende btw. De contractuele prijs kan binnen de wettelijke en reglementaire grenzen onderhevig zijn aan wijzigingen, wanneer de toepasselijke btw-tarieven veranderen tussen de reserveringsdatum en de datum van betaling van het saldo.

De tarieven kunnen in de loop van het seizoen variëren.

‘Partnervoordelen’ en promoties kunnen niet toegepast worden op een reservering die al volledig of gedeeltelijk betaald is.

VERBLIJFSBELASTING

De verblijfsbelasting verschijnt duidelijk op de factuur. De verblijfsbelasting varieert naargelang van de gemeente en het land. De verblijfsbelasting wordt voor rekening van de gemeenten geïnd en kan eventueel verhoogd worden met een extra departementsbelasting.

The amount of the tourist tax is susceptible to change during the year and, as a result, this may lead to an increase or reduction in the total cost of your stay.

BORGSOM

Om uw aankomst te vereenvoudigen, wordt 10 dagen voor het begin van uw verblijf per e-mail een borgsom gevraagd. Deze dient online geregeld te worden via het platform van onze partner SWIKLY, en bedraagt € 290 waarvan € 90 borg voor de schoonmaak. Deze aanbetaling wordt gedaan door een eenvoudige pre-autorisatie op uw bankpas en het bedrag wordt dus niet van uw rekening afgeschreven.

Deze gehele borgsom zal u uiterlijk 3 dagen na uw vertrek worden terugbetaald indien de accommodatie schoon is achtergelaten, na aftrek van eventuele compensatie voor mogelijk veroorzaakte schade, onbetaalde prestaties, verlies van de sleutels die u bij aankomst overhandigd werden.

CAPACITEIT VAN HET LOGIES

Een logies biedt plaats aan een bepaald aantal personen. Het kan in geen geval betrokken worden door een hoger aantal personen (inclusief kinderen en baby’s). In dit laatste geval heeft de campingverantwoordelijke het recht om elke extra persoon te weigeren.

Minderjarige kinderen die niet begeleid worden door hun ouders of een wettelijke voogd, kunnen niet worden toegelaten.

KENMERKEN VAN HET LOGIES

De plannen en foto’s van de accommodaties worden bij wijze van illustratie gegeven. De indeling en de kenmerken van de kamers kunnen variëren van model tot model.

Om de exacte samenstelling van elke accommodatie te kennen, baseert u zich best op de schriftelijke beschrijving van de beschikbare inrichting onder de rubrieken ‘Onze huuraccommodaties’ en ‘Onze kampeerplaatsen’ op de pagina van de betrokken camping op de website www.sandaya.nl.

AANKOMST EN VERTREK

 • Voor de stacaravans kunnen de gasten aankomen vanaf 16 uur en dienen ze te vertrekken voor 10 uur. 
 • Voor een verblijf tegen ‘weekendtarief’ is het aankomst vanaf 12 uur, vertrek vóór 14 uur (buiten de maanden juli en augustus).
 • Voor de kampeerplaatsen kunnen de gasten aankomen vanaf 15 uur en dienen ze te vertrekken voor 11 uur.
 • Exclusief partner-campings.

In elke cottage is alle keuken- en tafelgerei aanwezig evenals beddengoed (met uitzondering van lakens en handdoeken). Bij aankomst wordt de inventaris overhandigd. De huurder moet deze controleren en elke afwijking dezelfde dag melden.

Elke ontevredenheid over de netheid of de algemene staat van de huuraccommodatie moet uiterlijk 24 uur na aankomst gemeld worden om het mogelijk maken dit te verhelpen. Meer dan 24 uur na aankomst zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn.

Elke kampeerder moet het interne campingreglement dat uithangt aan de receptie naleven, en is aansprakelijk voor de problemen die veroorzaakt worden door personen die bij hem verblijven. De klaarblijkelijke niet-naleving van het interne reglement kan tot uitzetting van de kampeerder leiden.

HUISDIEREN

Op de meeste van onze campings worden gezelschapsdieren aanvaard (uitgezonderd categorieën 1 en 2), op voorwaarde dat u de vaccinatieattesten kunt voorleggen, en tegen betaling van een forfaitair supplement bij de reservering. Voor inlichtingen in verband met gezelschapsdieren wendt u zich rechtstreeks tot de camping zelf.

WIJZIGING, ONDERBREKING EN ANNULERING VAN EEN VERBLIJF

Wij herinneren u eraan dat voor geen van de door Sandaya geleverde diensten een bedenkperiode geldt, in toepassing van de bepalingen van artikel L221-28 en volgende van de Consumptiewet. Elke annulering van de klant na reservering en voor vertrek resulteert bijgevolg in:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum behoudt Sandaya de door de klant gestorte aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf 29 dagen voor de geplande aankomstdatum is de klant verplicht om het gehele verblijfsbedrag te betalen.

Bij reservering is het mogelijk om te kiezen voor de optie Vrijheid om te profiteren van flexibele voorwaarden voor annulering en wijziging van het verblijf.

Elke annulering van een reservering moet schriftelijk plaatsvinden aan het adres van de camping, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. De periode wordt berekend vanaf het moment van ontvangst van het schrijven met ontvangstbevestiging. 

Wijziging van uw reservering

Als u niet gekozen heeft voor de optie Vrijheid, kunt u uw reservering niet meer wijzigen nadat deze gevalideerd is.

Als u voor de optie Vrijheid heeft gekozen, kunt u uw verblijf onder de volgende voorwaarden wijzigen:

 • Tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf gratis gewijzigd worden als dit in het lopende seizoen plaatsvindt.
 • Het verblijf kan worden verplaatst naar een nieuwe datum (in hetzelfde seizoen) en/of een andere camping van de Sandaya-groep, met uitzondering van Baia Holiday-partnercampings. Het verblijf kan niet naar het volgende seizoen worden verplaatst.
 • Elk prijsverschil tussen het oude en het nieuwe verblijf op het moment van wijziging wordt aan de klant belast. Als het nieuwe verblijf goedkoper is dan het oude, wordt het verschil niet vergoed.
 • Vanaf 13 dagen voor aankomst en na aankomst kan het verblijf niet meer gewijzigd worden.

Elk verzoek om verlenging van uw verblijf wordt uitgevoerd volgens de beschikbaarheid en tegen de geldende tarieven.

Elk verzoek om inkorting van uw verblijf wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering waarop de voorwaarden voor annulering en onderbreking van uw verblijf van toepassing zijn.

Voor elk verzoek om wijziging van uw verblijf kunt u contact opnemen met de camping waar u gereserveerd heeft, met ons callcenter op +33 (0)4 11 32 90 00 of via het contactformulier.

Annulering van uw reservering

Voor elk verzoek tot annulering van uw verblijf kunt u contact opnemen met de camping waar u gereserveerd heeft, met ons callcenter op +33 (0)4 11 32 90 00 of via het contactformulier. De periode wordt berekend vanaf het moment van ontvangst van het verzoek.

Wij herinneren u eraan dat voor geen van de door Sandaya geleverde diensten een bedenkperiode geldt, in toepassing van de bepalingen van artikel L221-28 en volgende van de Consumptiewet. Elke annulering van de klant na reservering en voor vertrek resulteert bijgevolg in:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum behoudt Sandaya de door de klant gestorte aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf 29 dagen voor de geplande aankomstdatum is de klant verplicht om het gehele verblijfsbedrag te betalen.

Als u heeft gekozen voor de optie Vrijheid profiteert u van flexibele annuleringsvoorwaarden voor uw verblijf:

 • Tot 30 dagen voor aankomst kan het verblijf kosteloos worden geannuleerd. De al betaalde bedragen worden in hun geheel terugbetaald.
 • Vanaf 29 dagen en tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf geannuleerd worden tegen betaling van vaste annuleringskosten ter hoogte van € 90. Alleen de al betaalde bedragen op het moment van het annuleringsverzoek worden terugbetaald, onder aftrek van de annuleringskosten.
 • Vanaf 13 dagen voor aankomst en na aankomst kan geen terugbetaling meer plaatsvinden.
 • Als de betaling geheel of gedeeltelijk met een tegoedbon heeft plaatsgevonden, kan het terugbetaalde bedrag geen betrekking hebben op deze tegoedbon. De tegoedbon kan echter op verzoek 18 maanden na uitgifte ervan worden terugbetaald of gebruikt worden voor een volgende reservering.

COVID-19 – Specifieke terugbetalingsvoorwaarden:

Als u of één van de deelnemers aan het verblijf zich in één van de volgende situaties bevindt in verband met COVID-19, wordt het bedrag van uw reservering terugbetaald (ook als u niet hebt ingeschreven op de optie Vrijheid):

 • U bevindt zich in een lockdownzone waardoor u niet naar de camping kunt komen, of de grens is gesloten;
 • De camping bevindt zich in een lockdownzone of is op regeringsbesluit gesloten;
 • Eén van de deelnemers aan uw verblijf is positief getest op COVID-19 (bewijs hiervan moet overlegd worden).

Om ervoor te zorgen dat uw verblijf wordt terugbetaald, nodigen wij u uit om ons uiterlijk op de dag vóór het begin van uw verblijf uw annuleringsverzoek te sturen. Als wij op deze datum niets van u gehoord hebben, wordt uw verblijf als gevalideerd beschouwd en blijven de verblijfskosten verschuldigd.

Herinnering: als de betaling geheel of gedeeltelijk met een tegoedbon heeft plaatsgevonden, kan het terugbetaalde bedrag geen betrekking hebben op deze tegoedbon. De tegoedbon kan echter op verzoek 18 maanden na uitgifte ervan worden terugbetaald of gebruikt worden voor een volgende reservering.

Niet gebruikte diensten

Elk door u onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroeg vertrek) geeft geen recht op terugbetaling.

FORMALITEITEN BIJ HET OVERSTEKEN VAN DE GRENS

Voor een verblijf in het buitenland moet elke klant afhankelijk van de bestemming over een geldig identiteitsbewijs of paspoort en/of visum beschikken. U controleert de geldigheid van deze documenten dus best voor vertrek voor alle personen die meereizen. Kijk ook na of uw verzekeringen in orde zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de communicatie van haar partners of om het even welke derde, voor foto’s waarvan ze verklaard hebben over de rechten ervan te beschikken, voor valse, bedrieglijke of foutieve informatie die vermeld zou staan in de catalogi of op de websites van partners, en in het bijzonder de illustratieve foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatiemogelijkheden, de diensten en de werkingsdata.

“Sandaya wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden, beschadiging van goederen of voertuigen. Evenals in geval van ongeval dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant of van een andere klant valt.“

GESCHIL

Wij doen er alles aan om aan uw wensen te beantwoorden. Indien u desondanks klachten hebt, vragen wij u deze onmiddellijk te melden aan de persoon die instaat voor het onthaal ter plaatse. Hij/zij zal proberen u een antwoord te geven en indien nodig uw schriftelijke klacht aangetekend met ontvangstbevestiging doorsturen naar onze zetel binnen een termijn van 4 weken na de einddatum van uw verblijf. Onze klantendienst zal uw klacht dan binnen de best mogelijke termijn afhandelen.

Conform artikel L. 612-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht kan elke klant van de camping bij een geschil, na de klantendienst op de hoogte te hebben gebracht en onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het Wetboek van Consumentenrecht, een beroep doen op een ombudsman voor consumentenzaken binnen een maximale termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke klacht die bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Sandaya overgemaakt is.

Dit zijn de gegevens van de ombudsdienst waarop de klant een beroep kan doen:

SAS MEDIATION

Indien het geschil niet kan worden beslecht, kan de consument zich op grond van artikel R631-3 van het Wetboek Consumentenrecht tot een van de rechtbanken wenden die conform het wetboek van burgerlijke rechtsvordering territoriaal  evoegd zijn, of tot de rechtbank van de plaats waar hij verbleef op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten of het schadebrengend feit zich voordeed.

AFBEELDING

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, geeft de klant uitdrukkelijk en gratis toestemming aan de vennootschap Sandaya om hem te fotograferen of te filmen tijdens zijn verblijf en de foto’s, video’s of geluidsopnames te gebruiken op gelijk welke drager en dit voor een termijn van 5 jaar. Deze toestemming geldt ook voor alle personen die bij de klant logeren. Ze heeft tot doel de nationale en internationale promotie van de Sandaya-campings te waarborgen op hun websites, in hun brochures, op Facebook, Instagram, in hun commerciële presentaties of in toeristische gidsen.

PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (la loi 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées) werd de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangegeven bij de ‘Commission nationale de l'informatique et des libertés’ (Cnil), die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd met als nummer 1691887.

De aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de bovenvermelde wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de gegevens die de gebruiker meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om aan zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de beheerder van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor doeleinden van administratief en commercieel beheer.

De gebruiker beschikt over een recht van inzage en correctie van de gegevens die op hem betrekking hebben, door te schrijven naar de beheerder van de website op het volgende adres:

SAS SANDAYA
531 avenue Georges Frêche
34 830 CLAPIERS
SIRET-nummer: 524 027 455 0020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Sandaya-campings.

VARIA

VOOR HET ZWEMMEN zijn alleen toegestaan: zwembroeken en zwemboxers, bikini’s en badpakken, in tegenstelling tot alle andere kledingstukken.

De ARMBAND moet verplicht permanent gedragen worden. Deze armband geeft toegang tot de interne animatie en de zwembaden en draagt bij tot de verscherpte controle aan de in- en uitgangen van de camping.