Gebruik van cookies

Door uw navigatie op deze website voort te zetten, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren, u functies en gepersonaliseerde content aan te bieden en statistische studies over de bezoeken aan onze website uit te voeren. Meer weten?

COVID-19: update over uw verblijf Meer weten?

RESERVERINGEN EN BETALINGEN

De reserveringen gebeuren telefonisch, via de post of via het internet op de website www.sandaya.nl. Elke reservering moet gepaard gaan met een betaling die het volgende omvat:

  • het voorschot dat overeenstemt met: 30% van de totale prijs van uw verblijf en van eventuele extra prestaties
  • 100% van de premie van de annulerings- of onderbrekingsverzekering als u die wenst te nemen.

HET SALDO VAN HET VERBLIJF moet 30 dagen voor de aankomstdatum vereffend worden. Er wordt geen enkele korting verleend in geval van laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek.
In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de ‘Code de la Consommation’ (het Frans wetboek van consumentenrecht) delen we u mee dat de accommodatiediensten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode verstrekt moeten worden, niet onderhevig zijn aan het herroepingsrecht van 14 dagen.

TARIEVEN

De tarieven en inlichtingen die op onze website www.sandaya.nl staan, zijn de basistarieven zonder de optionele prestaties (niet-contractuele teksten en foto’s). De bij de reservering vastgestelde prijs is inclusief de geldende btw. De contractuele prijs kan binnen de wettelijke en reglementaire grenzen onderhevig zijn aan wijzigingen, wanneer de toepasselijke btw-tarieven veranderen tussen de reserveringsdatum en de datum van betaling van het saldo.

De tarieven kunnen in de loop van het seizoen variëren.

‘Partnervoordelen’ en promoties kunnen niet toegepast worden op een reservering die al volledig of gedeeltelijk betaald is.

VERBLIJFSBELASTING

De verblijfsbelasting verschijnt duidelijk op de factuur. De verblijfsbelasting varieert naargelang van de gemeente en het land. De verblijfsbelasting wordt voor rekening van de gemeenten geïnd en kan eventueel verhoogd worden met een extra departementsbelasting.

The amount of the tourist tax is susceptible to change during the year and, as a result, this may lead to an increase or reduction in the total cost of your stay.

WAARBORGSOM

Bij uw aankomst zal u een waarborgsom van € 300 gevraagd worden. Deze wordt u uiterlijk 15 dagen na uw vertrek terugbetaald, na aftrek van de vergoedingen die ingehouden worden voor mogelijk veroorzaakte schade, onbetaalde prestaties, het verlies van sleutels die bij uw aankomst overhandigd werden. Al onze huuraccommodaties en kampeerplaatsen moeten schoon achtergelaten worden: een forfaitair bedrag dat varieert naargelang van de vestiging kan ingehouden worden op de waarborgsom wanneer de huuraccommodaties of kampeerplaatsen in duidelijk vuile toestand achtergelaten worden en de schoonmaak niet inbegrepen is in het verblijfsaanbod.

CAPACITEIT VAN HET LOGIES

Een logies biedt plaats aan een bepaald aantal personen. Het kan in geen geval betrokken worden door een hoger aantal personen (inclusief kinderen en baby’s). In dit laatste geval heeft de campingverantwoordelijke het recht om elke extra persoon te weigeren.

Minderjarige kinderen die niet begeleid worden door hun ouders of een wettelijke voogd, kunnen niet worden toegelaten.

KENMERKEN VAN HET LOGIES

De plannen en foto’s van de accommodaties worden bij wijze van illustratie gegeven. De indeling en de kenmerken van de kamers kunnen variëren van model tot model.
Om de exacte samenstelling van elke accommodatie te kennen, baseert u zich best op de schriftelijke beschrijving van de beschikbare inrichting onder de rubrieken ‘Onze huuraccommodaties’ en ‘Onze kampeerplaatsen’ op de pagina van de betrokken camping op de website www.sandaya.nl.
Met vragen kunt u terecht bij onze reserveringsdienst op 04 11 32 90 00 (prijs van een lokaal gesprek afhankelijk van uw operator).

AANKOMST EN VERTREK

  • Voor de stacaravans kunnen de gasten aankomen vanaf 16 uur en dienen ze te vertrekken voor 10 uur. 
  • Voor een verblijf tegen ‘weekendtarief’ is het aankomst vanaf 12 uur, vertrek vóór 14 uur.
  • Voor de kampeerplaatsen kunnen de gasten aankomen vanaf 15 uur en dienen ze te vertrekken voor 11 uur.
  • Exclusief partner-campings.

In elke cottage is alle keuken- en tafelgerei aanwezig evenals beddengoed (met uitzondering van lakens en handdoeken). Bij aankomst wordt de inventaris overhandigd. De huurder moet deze controleren en elke afwijking dezelfde dag melden.

Elke ontevredenheid over de netheid of de algemene staat van de huuraccommodatie moet uiterlijk 24 uur na aankomst gemeld worden om het mogelijk maken dit te verhelpen. Meer dan 24 uur na aankomst zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn.

Elke kampeerder moet het interne campingreglement dat uithangt aan de receptie naleven, en is aansprakelijk voor de problemen die veroorzaakt worden door personen die bij hem verblijven. De klaarblijkelijke niet-naleving van het interne reglement kan tot uitzetting van de kampeerder leiden.

HUISDIEREN

Op de meeste van onze campings worden gezelschapsdieren aanvaard (uitgezonderd categorieën 1 en 2), op voorwaarde dat u de vaccinatieattesten kunt voorleggen, en tegen betaling van een forfaitair supplement bij de reservering. Voor inlichtingen in verband met gezelschapsdieren wendt u zich rechtstreeks tot de camping zelf.

ANNULERING / ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

In toepassing van de bepalingen van artikel L221-28 en volgende van de ‘Code de la Consommation’ (het Frans wetboek van consumentenrecht) is geen enkele prestatie die Sandaya aanbiedt onderworpen aan het herroepingsrecht. Daarom heeft elke annulering vanwege de klant na de reservering en vóór het vertrek de volgende gevolgen:

  • Bij annulering meer dan 30 dagen vóór de voorziene aankomstdatum: het door de klant betaalde voorschot wordt door Sandaya niet terugbetaald;
  • Bij annulering minder dan 30 dagen vóór de voorziene aankomstdatum: de klant is verplicht om de volledige prijs van het verblijf te betalen.

Bij de reservering kan tegen betaling een annuleringsverzekering worden afgesloten.

Elke annulering van een reservering moet schriftelijk gebeuren, via een brief naar het postadres van de camping of via een e-mail naar sc@sandaya.fr. De termijnen worden berekend op de ontvangstdatum van de aanvraag. In geen enkel geval van annulering worden de kosten van de optionele annuleringsverzekering die u nam bij uw reservering terugbetaald.

Wijziging van uw reservering
Op schriftelijk verzoek aan de camping (via post of e-mail) en binnen de grenzen van de beschikbaarheden en mogelijkheden, kan de klant vragen om zijn verblijf op dezelfde camping te wijzigen (data en/of type accommodatie). Uitstel naar het volgend seizoen wordt in geen geval aanvaard. Bij gebrek aan wijziging moet de klant zijn verblijf uitvoeren overeenkomstig de aanvankelijke reserveringsvoorwaarden of dit annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering die eventueel van toepassing is op het verblijf. Als het verblijf niet gedekt is, is het onderworpen aan de annulerings- en onderbrekingsbepalingen.
Elke vraag tot verlenging van de duur van uw verblijf wordt ingewilligd volgens de beschikbaarheden en op basis van de geldende tarieven.
Elke aanvraag tot inkorting van de duur van uw verblijf wordt als een gedeeltelijke annulering beschouwd en is onderworpen aan de annulerings- en onderbrekingsbepalingen.

Niet-gebruikte prestaties
Een verblijf dat door uw toedoen onderbroken of ingekort wordt (laattijdige aankomst, vroegtijdig vertrek), kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling.

Annulering door toedoen van Sandaya
In geval van annulering door toedoen van Sandaya wordt het verblijf volledig terugbetaald, behalve in geval van overmacht. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding.

Annulering door toedoen van de kampeerder
De annuleringskosten kunnen gedekt worden door de annuleringsverzekering die Sandaya aanbiedt. Er wordt geen enkele terugbetaling verricht zonder intekening op de annuleringswaarborg of -verzekering.

ANNULERINGSVERZEKERING

In het kader van uw huurcontract stelt Sandaya u optioneel en tegen betaling een annulerings- en onderbrekingsverzekering voor. Onze partner Gritchen Tolède & Associé verbindt zich ertoe om het verblijf geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan onze vakantiegangers. Indien het schadegeval opgenomen is in de algemene voorwaarden van Gritchen Tolède & Associé (beschikbaar op de website www.sandaya.nl), moet u de verzekeraar binnen 48 uur op de hoogte brengen en alle nodige inlichtingen en bewijsstukken verstrekken.
De bijdrage voor deze optie is enkel en volledig te betalen bij de reservering (€ 4 incl. btw per nacht in een huuraccommodatie en € 15 incl. btw voor een verblijf op een kampeerplaats).

Link naar de AAV

FORMALITEITEN BIJ HET OVERSTEKEN VAN DE GRENS

Voor een verblijf in het buitenland moet elke klant afhankelijk van de bestemming over een geldig identiteitsbewijs of paspoort en/of visum beschikken. U controleert de geldigheid van deze documenten dus best voor vertrek voor alle personen die meereizen. Kijk ook na of uw verzekeringen in orde zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de communicatie van haar partners of om het even welke derde, voor foto’s waarvan ze verklaard hebben over de rechten ervan te beschikken, voor valse, bedrieglijke of foutieve informatie die vermeld zou staan in de catalogi of op de websites van partners, en in het bijzonder de illustratieve foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatiemogelijkheden, de diensten en de werkingsdata.
“Sandaya wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden, beschadiging van goederen of voertuigen. Evenals in geval van ongeval dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant of van een andere klant valt.“

GESCHIL

Wij doen er alles aan om aan uw wensen te beantwoorden. Indien u desondanks klachten hebt, vragen wij u deze onmiddellijk te melden aan de persoon die instaat voor het onthaal ter plaatse. Hij/zij zal proberen u een antwoord te geven en indien nodig uw schriftelijke klacht aangetekend met ontvangstbevestiging doorsturen naar onze zetel binnen een termijn van 4 weken na de einddatum van uw verblijf. Onze klantendienst zal uw klacht dan binnen de best mogelijke termijn afhandelen.

In geval van een geschil en na melding ervan aan de klantendienst heeft elke klant van de camping de mogelijkheid om zich tot een consumentenombudsdienst te wenden binnen een termijn van maximaal een jaar, te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke klacht die aangetekend met ontvangstbevestiging werd ingediend bij Sandaya.

Dit zijn de gegevens van de ombudsdienst waarop de klant een beroep kan doen:

Medicys
Indiening via het internet door het daarvoor bestemde formulier in te vullen: www.medicys.fr
Indiening via e-mail: contact@medicys.fr
Indiening via de post: 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS
Telefoonnummer: 01 49 70 15 93

Indien het geschil niet kan worden beslecht, kan de consument zich op grond van artikel R631-3 van het Wetboek Consumentenrecht tot een van de rechtbanken wenden die conform het wetboek van burgerlijke rechtsvordering territoriaal  evoegd zijn, of tot de rechtbank van de plaats waar hij verbleef op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten of het schadebrengend feit zich voordeed.

AFBEELDING

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, geeft de klant uitdrukkelijk en gratis toestemming aan de vennootschap Sandaya om hem te fotograferen of te filmen tijdens zijn verblijf en de foto’s, video’s of geluidsopnames te gebruiken op gelijk welke drager en dit voor een termijn van 5 jaar. Deze toestemming geldt ook voor alle personen die bij de klant logeren. Ze heeft tot doel de nationale en internationale promotie van de Sandaya-campings te waarborgen op hun websites, in hun brochures, op Facebook, Instagram, in hun commerciële presentaties of in toeristische gidsen.

PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (la loi 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées) werd de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangegeven bij de ‘Commission nationale de l'informatique et des libertés’ (Cnil), die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd met als nummer 1691887.
De aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de bovenvermelde wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de gegevens die de gebruiker meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om aan zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de beheerder van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor doeleinden van administratief en commercieel beheer.
De gebruiker beschikt over een recht van inzage en correctie van de gegevens die op hem betrekking hebben, door te schrijven naar de beheerder van de website op het volgende adres:

SAS SANDAYA
531 avenue Georges Frêche
34 830 CLAPIERS
SIRET-nummer: 524 027 455 0020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Sandaya-campings.

VARIA

VOOR HET ZWEMMEN zijn alleen toegestaan: zwembroeken en zwemboxers, bikini’s en badpakken, in tegenstelling tot alle andere kledingstukken.
De ARMBAND moet verplicht permanent gedragen worden. Deze armband geeft toegang tot de interne animatie en de zwembaden en draagt bij tot de verscherpte controle aan de in- en uitgangen van de camping.