Way of Life, onze MVO-aanpak

 Bij Sandaya hebben we onze MVO-aanpak (maatschappelijk verantwoord ondernemen) opgebouwd rond 4 fundamentele pijlers: optimaal gebruik van hulpbronnen, valorisatie van het natuurlijk erfgoed en binding van onze teams, de camping van de toekomst voorbereiden. Via deze 4 assen streeft Sandaya ernaar om een blijvende speler in duurzaam toerisme te worden. Ons ‘Way of Life‘-programma geeft gestalte aan onze belofte voor de toekomst: zorg dragen voor de wereld om ons heen, zodat de toekomstige generaties er ook van kunnen genieten.

Onze 4 grote MVO-beloftes

Om ons actieplan te structureren, hebben we 45 acties gedefinieerd rond 4 assen:

 1. Het gebruik van hulpbronnen optimaliseren: water, energie, inkopen/afval
 2. Onze landschappen verrijken en de biodiversiteit van onze natuurgebieden valoriseren
 3. Onze medewerkers opleiden, betrokken maken en binden
 4. De camping van de toekomst voorbereiden

Natuurlijke en menselijke hulpbronnen staan in het hart van onze actie. Natuurlijk, omdat wij ons inzetten om het ecologische kapitaal van onze locaties te beschermen. Menselijk, omdat wij onze teams inzetten rond dit milieuprobleem en ons best doen om een verantwoord arbeidsbeleid toe te passen. Wij hanteren dan ook een visie op de lange termijn, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers en de planeet.

Belofte 1: het gebruik van hulpbronnen optimaliseren

Zeldzame, kostbare natuurlijke hulpbronnen vormen de centrale spil van ons ‘Way of Life’-programma. Zowel op het hoofdkantoor van Sandaya als op al onze campings zetten wij een aantal middelen in om doeltreffend en op de lange termijn verspilling van onze hulpbronnen tegen te gaan en het verbruik ervan te beperken: water, energie, afval. Sommige van onze campings beschikken al over ecologische en zuinige apparatuur en we breiden de implementatie ervan geleidelijk uit naar al onze sites. Dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Plaatsing van watermeters en waterstroombegrenzers in de gemeenschappelijke sanitairgebouwen en de accommodaties, en submeters elektriciteit voor een betere opvolging van het verbruik.
 • Inzet van een instrument om het energieverbruik op alle campings van de groep te volgen. 
 • Installatie van 1300 energiebesparende sleutels in de nieuwe accommodaties en 1500 in de bestaande accommodaties.
 • Aankoop van watertanks voor besproeiing.
 • Installatie van versnipperaars voor het beheer van groenafval op 5 locaties en van compostbakken op een dertigtal locaties.
 • Installatie van een bak voor gescheiden afvalinzameling met pedagogische informatie in de accommodaties.
 • Installatie van 50 oplaadpunten voor elektrische voertuigen op onze locaties.
 • Eco-verantwoorde renovatie van de gîtes (Château des Marais) en eco-verantwoord sanitair blok (Grande côte).
 • Stelselmatige aankoop van producten met ecolabel voor het onderhoud van onze accommodaties en sanitaire voorzieningen.
 • Aankoop van energiezuinige huishoudelijke apparatuur (vaatwasser en televisie).
 • Aankoop van materiaal en herbruikbaar serviesgoed voor bepaalde takeaways.
 • Installatie van isothermische zwembadafdekkingen op 5 zwembaden.
 • Zuurstofvoorziening van het meer van camping La Ribeyre.

Belofte 2: onze landschappen verrijken en de biodiversiteit van onze natuurgebieden valoriseren

Bij Sandaya weten we dat de bescherming van de natuurlijke omgevingen waarin onze campings zijn aangelegd, een belangrijke aantrekkingsfactor hiervan vormt. Wij hechten dan ook veel belang aan de valorisatie van het natuurlijke kapitaal en de bescherming van de biodiversiteit. Wij laten ons in deze taak begeleiden door specialisten: het CNPF (Centre national de la proprieté forestière, nationaal centrum voor het bosbezit) omdat wij opmerkelijke bomen die op onze campings aanwezig zijn identificeren en hierover informeren, en de LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux, vereniging voor vogelbescherming) met wie wij op 5 betrokken locaties biodiversiteitsinventarisaties hebben uitgevoerd en het label 'Refuge' hebben gekregen. Wij hebben ook een overeenkomst ondertekend om de fauna, de flora en de bomen op onze locaties te beschermen. 

Bovendien zetten wij ons in om het lokale erfgoed op te nemen in de klantbeleving door de gasten het hele seizoen activiteiten voor te stellen rond ontdekking en valorisatie van onze natuurlijke omgevingen, onder andere ook over de biodiversiteit vanwege de LPO. Elk jaar worden gasten en werknemers geïnformeerd over de dag van het milieu en de World Cleanup Day. Bovendien zijn moestuinen in permacultuur aanleggen, fruit en groente oogsten, eieren rapen, honing produceren in bijenkorven of het bedenken van spelletjes rond duurzame ontwikkeling voorbeelden van zinvolle activiteiten voor de hele familie.

Op basis van al deze acties hebben wij het label 'Clef Verte' aangevraagd, waarmee duurzaam en milieuvriendelijk toerisme wordt gecertificeerd. Het is een garantie voor een echte, internationaal erkende inzet en wordt om de vier jaar herzien om rekening te houden met de veranderende milieuproblematiek.

Belofte 3: onze medewerkers opleiden, betrokken maken en binden

Om onze doelstellingen optimaal en op een duurzame manier te bereiken, willen wij al onze teams opleiden in de MVO-aanpak van de Sandaya-groep. Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenschappelijke inspanning essentieel is en dat elke medewerker, in welk functie dan ook, hierin een rol te spelen heeft. Intern worden dan ook werkgroepen en opleidingen georganiseerd zodat iedereen bekend raakt met het gemeenschappelijke actieplan.

Sandaya heeft zijn MVO-team willen versterken om de milieuproblemen en de arbeidsomstandigheden op de campings beter te begrijpen en er beter naar te handelen. Momenteel bieden wij onze vaste medewerkers EHBO-opleidingen aan om beter om te kunnen gaan met allerlei ongevallen. Het personeel ter plaatse wordt opgeleid in het duurzame beheer van boomparken. Ten slotte ontwikkelen wij accommodaties voor het personeel van de Sandaya-campings.

Als speler in de toeristische sector willen wij een verantwoord werkgeversbeleid hanteren en een optimale werkomgeving creëren, die de ontplooiing van onze werknemers bevordert. Door het nagestreefde blijvende karakter van onze functies en het binden van onze teams willen wij het welzijn van onze vaste en seizoenswerknemers maximaliseren. En we weten dat wat goed voor ons is, natuurlijk ook goed voor u is!

Belofte 4: De camping van de toekomst voorbereiden

Om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de toekomstige milieuproblemen, starten wij studies rond milieuvriendelijke huisvesting en koolstofarm reizen. Deze twee onderwerpen maken al deel uit van de experimenten die Sandaya tot nu toe heeft uitgevoerd.

Op termijn willen wij energiezuinige accommodaties aanbieden die zijn gebouwd van duurzame materialen, om de hoeveelheid afval tijdens en na de gebruikscyclus ervan te verminderen. Wij willen onze gasten laten reizen zonder te veel CO2 uit te stoten en door alternatieve manieren van reizen aan te bieden.

Sandaya en Apprentis d’Auteuil: een partnerschap voor de jeugd

Sinds 2020 steunen wij Apprentis d’Auteuil, een instelling van algemeen nut die zich al meer dan 150 jaar inzet voor de meest kansarme jongeren. In dit kader ondersteunen wij de sociaal-professionele integratie van de jongeren en leiden ze op in de campingberoepen, maar wij zetten ons ook in om de meest kansarme gezinnen de mogelijkheid te geven om op vakantie te gaan.

Het vervolg in beeld:

Zie foto's