De verkoop voor 2023 is gestart! Meer weten?

Way of Life, onze MVO-aanpak

Bij Sandaya hebben we onze MVO-aanpak (maatschappelijk verantwoord ondernemen) opgebouwd rond 3 fundamentele pijlers: optimaal gebruik van hulpbronnen, valorisatie van het natuurlijk erfgoed en binding van onze teams. Via deze 3 assen streeft Sandaya ernaar om een blijvende speler in duurzaam toerisme te worden. Ons ‘Way of Life‘-programma geeft gestalte aan onze belofte voor de toekomst: zorg dragen voor de wereld om ons heen, zodat de toekomstige generaties er ook van kunnen genieten.

Onze 3 grote MVO-beloftes

Om ons actieplan te structureren, hebben we 45 acties gedefinieerd rond 3 assen:

  1. Het gebruik van hulpbronnen optimaliseren: water, energie, inkopen/afval
  2. Onze landschappen verrijken en de biodiversiteit van onze natuurgebieden valoriseren
  3. Onze medewerkers opleiden, betrokken maken en binden

Natuurlijke en menselijke hulpbronnen staan in het hart van onze actie. Natuurlijk, omdat wij ons inzetten om het ecologische kapitaal van onze locaties te beschermen. Menselijk, omdat wij onze teams inzetten rond dit milieuprobleem en ons best doen om een verantwoord arbeidsbeleid toe te passen. Wij hanteren dan ook een visie op de lange termijn, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers en de planeet.

Belofte 1: het gebruik van hulpbronnen optimaliseren

Zeldzame, kostbare natuurlijke hulpbronnen vormen de centrale spil van ons ‘Way of Life’-programma. Zowel op het hoofdkantoor van Sandaya als op al onze campings zetten wij een aantal middelen in om doeltreffend en op de lange termijn verspilling van onze hulpbronnen tegen te gaan en het verbruik ervan te beperken: water, energie, afval. Sommige van onze campings beschikken al over ecologische en zuinige apparatuur en we breiden de implementatie ervan geleidelijk uit naar al onze sites. Dit zijn een aantal voorbeelden:

  • Gebruik van watermeters en spaarkoppen in de collectieve sanitaire voorzieningen en de accommodaties.
  • Installatie van energiebesparende sleutels in de nieuwe accommodaties.
  • Installatie van versnipperaars voor het beheer van het groenafval op de locaties.
  • Installatie van een bak voor afvalscheiding met pedagogische informatie in de accommodaties.
  • Installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen op onze locaties.
  • Stelselmatige aankoop van producten met ecolabel voor het onderhoud van onze accommodaties en sanitaire voorzieningen.

Belofte 2: onze landschappen verrijken en de biodiversiteit van onze natuurgebieden valoriseren

Bij Sandaya weten we dat de bescherming van de natuurlijke omgevingen waarin onze campings zijn aangelegd, een belangrijke aantrekkingsfactor vormt. Wij hechten dan ook veel belang aan de valorisatie van het natuurlijk kapitaal en de bescherming van de biodiversiteit. Wij laten ons in deze taak begeleiden door specialisten: het CNPF (Centre national de la proprieté forestière, nationaal centrum voor schone bossen) en de LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux, vereniging voor vogelbescherming) waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan voor de bescherming van de fauna, flora en bomen op onze locaties.

Bovendien zetten wij ons in om het lokale erfgoed op te nemen in de klantervaring door activiteiten voor te stellen rond ontdekking en valorisatie van onze natuurlijke omgevingen. Moestuinen in permacultuur aanleggen, fruit en groente oogsten, eieren rapen, honing produceren in bijenkorven of spelletjes bedenken rond duurzame ontwikkeling zijn voorbeelden van zinvolle activiteiten voor de hele familie.

Belofte 3: onze medewerkers opleiden, betrokken maken en binden

Om onze doelstellingen optimaal en op een duurzame manier te bereiken, willen wij al onze teams opleiden in de MVO-aanpak van de Sandaya-groep. Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenschappelijke inspanning essentieel is en dat elke medewerker, in welk functie dan ook, hierin een rol te spelen heeft. Intern worden dan ook werkgroepen en opleidingen georganiseerd zodat iedereen bekend raakt met het gemeenschappelijke actieplan.

Als speler in de toeristische sector willen wij een verantwoord werkgeversbeleid hanteren en een optimale werkomgeving creëren, die de ontplooiing van onze werknemers bevordert. Door het nagestreefde blijvende karakter van onze functies en het binden van onze teams willen wij het welzijn van onze vaste en seizoenswerknemers maximaliseren. En we weten dat wat goed voor ons is, natuurlijk ook goed voor u is!

Sandaya en Apprentis d’Auteuil: een partnerschap voor de jeugd

Sinds 2020 steunen wij Apprentis d’Auteuil, een instelling van algemeen nut die zich al meer dan 150 jaar inzet voor de meest kansarme jongeren. In dit kader ondersteunen wij de sociaal-professionele integratie van de jongeren en leiden ze op in de campingberoepen, maar wij zetten ons ook in om de meest kansarme gezinnen de mogelijkheid te geven om op vakantie te gaan. Tegelijkertijd hebben wij een donatieoproep opgezet op onze website, die onze klanten te zien krijgen als ze reserveren: voor elke gedoneerde euro verbinden we ons ertoe om systematisch hetzelfde bedrag aan de stichting over te maken.